Resident evil http://sajadevil.mihanblog.com 2020-07-10T01:18:32+01:00 text/html 2012-06-07T11:37:26+01:00 sajadevil.mihanblog.com sajad sarfaraz داستان ریذینت اویل6 2شخصیت اصلی بازی [لیون اس کندی.کریس ردفیلید] http://sajadevil.mihanblog.com/post/81 <p><span style="font-weight: bold;">Capcom<font size="2"> اعلام کرد شخصیت سوم بازی یک سرباز مزدور یا همان Mercenary است که داستان این شخصیت در شرق اروپا رخ میدهد،جایی که ویروسی ناشناخته پخش شده و او به دلایلی که اعلام نشده در آنجا حضور دارد.احتمالا وی برای یک عملیات نجات که در تریلر بازی او همراه یک دختر حوان است فرستاده شده است.</font></span></p><p><img class="aligncenter" title="اطلاعات داغ از Resident Evil 6 : داستان بازی در سال 2013 روایت میشود." alt="Resident%20Evil%206%20(gamefa%20(8) اطلاعات داغ از Resident Evil 6 : داستان بازی در سال 2013 روایت میشود." src="http://gamefa.org/media/ScreenShots/RE6/Resident%20Evil%206%20%28gamefa%20%288%29.jpg" width="461" height="259"></p><p><br></p><p style="font-weight: bold;"><font size="2">در همین حال ،بخش داستانی کریس ردفیلد در منطقه ای به نام Lanshiang در چین روایت خواهد شد و وی همچنین به دنبال اهداف شخصی نیز است.</font></p><p style="font-weight: bold;"><br></p><p style="font-weight: bold;"><img class="aligncenter" title="اطلاعات داغ از Resident Evil 6 : داستان بازی در سال 2013 روایت میشود." alt="Resident%20Evil%206%20(gamefa%20(7) اطلاعات داغ از Resident Evil 6 : داستان بازی در سال 2013 روایت میشود." src="http://gamefa.org/media/ScreenShots/RE6/Resident%20Evil%206%20%28gamefa%20%287%29.jpg" width="461" height="259"></p><p style="font-weight: bold;"><br></p><p>Capcom<font size="2"><span style="font-weight: bold;"> همچنین اعلام کرد که شخصیت همکار وی،یعنی Helena Harper یک مامور دولتی و از محافظان شخصی رئیس جمهور است.(پس نمیتواند یک شخصیت ضعیف باشد).</span></font></p><font size="2"><span style="font-weight: bold;"> </span></font><div style="text-align: right; font-weight: bold;" align="center"><font size="2">رئیس جمهور به نام Adam Benford پدر Ashley در RE4 نیست.او کسی است که Leon Kennedy برای دنباله گیری فجایع راکون سیتی استخدام کرد.کسی که در RE4 لئون را پشتیبانی میکرد یعنی Ingrid Hunningan بازگشته است.</font></div><font size="2"><span style="font-weight: bold;"> </span></font><p style="font-weight: bold;"><font size="2">اطلاعاتی هم در مورد نوع جدید از Boss های بازی به اسم Javo بدست آمده که یک موجود جهش یافته از طریق تغییرات ژنتیکی و ویروسی است که قابلیت بازسازی اندام های آسیب دیده خود را دارد و اگر اندام های وی آسیب جدی ببیند آنها را به شکلها و فرمهای مختلف تغییر میدهد.</font></p><font size="2"><span style="font-weight: bold;"> </span></font><p style="font-weight: bold;"><font size="2">سیستم کنترل بازی هم طبق گفته های Capcom ،یک سیستم بهبود یافته و سریع است که به شما امکان تیراندازی و حرکت همزمان،جهش و کاور گیری را میدهد.ضربات Melee Atack هم در بازی به تعداد زیادی افزایش یافته و بسیار متنوع و جالب شده اند...</font></p><p style="font-weight: bold;"><img class="aligncenter" title="اطلاعات داغ از Resident Evil 6 : داستان بازی در سال 2013 روایت میشود." alt="Resident%20Evil%206%20(gamefa%20(10) اطلاعات داغ از Resident Evil 6 : داستان بازی در سال 2013 روایت میشود." src="http://gamefa.org/media/ScreenShots/RE6/Resident%20Evil%206%20%28gamefa%20%2810%29.jpg" width="461" height="259"></p><p style="font-weight: bold;"><font size="2">و در مورد زمان واقعه ی بازی اعلام شد که داستان بازی در سال ۲۰۱۳ ،۱۵ سال پس از حوادث اصلی داستان رزیدنت اویل و ۴ سال پس از واقعه ی رزیدنت اویل ۵ روایت میشود.</font></p><font size="2"><span style="font-weight: bold;"> </span></font><p style="font-weight: bold;"><font size="2">بیماران و زامبیهایی که در بازی مشاهده میشوند به T-Virus مبتلا نیستند و به بیماری دیگر ( که احتمالا جدید است) مبتلا شده اند.</font></p><font size="2"><span style="font-weight: bold;"> </span></font><p style="font-weight: bold;"><font size="2">عنوان Resident Evil 6 در تاریخ ۲۰ نوامبر ۲۰۱۲ برای هر سه پلتفرم PS3 XBOX360 و PC به نقل از IGN منتشر میشود و تیم سازنده بازی سعی در ساخت برترین عنوان از سری رزیدنت اویل و بازگرداندن عناصر وحشت را دارند... <br></font></p><p style="font-weight: bold;"><font size="2"><br></font></p><font style="font-weight: bold;" size="2"> </font><p style="font-weight: bold;"><br></p> text/html 2012-06-06T13:18:05+01:00 sajadevil.mihanblog.com sajad sarfaraz سجاد http://sajadevil.mihanblog.com/post/80 <div style="text-align: center;"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);" size="4">سلام به بازدید کنندگان عزیز یک چند وقتی نبودم اما حال دوبار برگشتم ومیخوام رسیدگی به کنم وبلاگ را نظرات هیچ موقع فراموش نشه اخرین نسخسه ریذینت اویل 6 هست که مطلب مسلفی دارد دربارهی شخصیت ها که واستون میگذارم واین بازی نخسه کامپیوتر امده با همون فرم همشگی ولی با تمام شخصیت های ریذینت اویل که تا باحال بوده و2شخصیت اصلی بازی بعد میگم واستون شماره 6 کلن قرق کرده زامبی خیلی سخت تر ترسناک تر هست هیجان انگیزه تر&nbsp; است کلن مطلب زیادی هست که واستون می گذارم ....</font><br></div><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);" size="4"><br></font><img style="PADDING-BOTTOM: 8px; PADDING-RIGHT: 8px; PADDING-TOP: 8px" id="il_fi" src="http://cache.g4tv.com/ImageDb3/291090_S/resident-evil-6-header.jpg" width="600" height="362"><br><br><br> text/html 2012-04-09T09:27:37+01:00 sajadevil.mihanblog.com sajad sarfaraz فهرست شخصیت‌های مرتبط با شرکت آمبرلا http://sajadevil.mihanblog.com/post/79 <font size="5">پژوشگران سر شناس.<span style="color: rgb(255, 0, 0);">جان</span></font><br><br><img style="padding-bottom: 8px; padding-right: 8px; padding-top: 8px;" id="il_fi" src="http://www.gameguru.in/images/resident-evil-5-1.jpg" width="430" height="320"><br> text/html 2012-04-09T09:18:23+01:00 sajadevil.mihanblog.com sajad sarfaraz فهرست شخصیت‌های مرتبط با شرکت آمبرلا http://sajadevil.mihanblog.com/post/78 <font size="5">پژویشگران سر شناس.<span style="color: rgb(255, 0, 0);" id=".D8.A2.D9.86.D8.AA_.D8.A8.D8.B1.DA.A9.DB.8C.D9.86" class="mw-headline">آنت برکین&nbsp;</span></font><br><br><img style="padding-bottom: 8px; padding-right: 8px; padding-top: 8px;" id="il_fi" src="http://isgamers.com/sims47.ir/oldgame/reclassic/70af71ca_md.jpeg" width="300" height="455"><br> text/html 2012-04-04T12:36:58+01:00 sajadevil.mihanblog.com sajad sarfaraz فهرست شخصیت‌های مرتبط با شرکت آمبرلا http://sajadevil.mihanblog.com/post/77 <font size="5"><span id=".D9.BE.DA.98.D9.88.D9.87.D8.B4.DA.AF.D8.B1.D8.A7.D9.86_.D8.B3.D8.B1.D8.B4.D9.86.D8.A7.D8.B3" class="mw-headline">پژوهشگران سرشناس.</span><span style="color: rgb(255, 0, 0);" id=".D8.A2.D9.84.D8.A8.D8.B1.D8.AA_.D9.88.D8.B3.DA.A9.D8.B1" class="mw-headline">آلبرت وسکر</span></font><br><br><img style="padding-bottom: 8px; padding-right: 8px; padding-top: 8px;" id="il_fi" src="http://0000.img98.net/out.php/i3288_albertwesker-u.jpg" width="209" height="555"><br> text/html 2012-04-04T12:25:36+01:00 sajadevil.mihanblog.com sajad sarfaraz فهرست شخصیت‌های مرتبط با شرکت آمبرلا http://sajadevil.mihanblog.com/post/76 <font size="5"><span id=".D9.BE.DA.98.D9.88.D9.87.D8.B4.DA.AF.D8.B1.D8.A7.D9.86_.D8.B3.D8.B1.D8.B4.D9.86.D8.A7.D8.B3" class="mw-headline">پژوهشگران سرشناس.</span><span style="color: rgb(255, 0, 0);" id=".DA.AF.D8.A7.D8.B1.DA.AF_.D9.85.D9.88.D9.84.D8.B1" class="mw-headline">گارگ مولر</span></font><br><br><img style="padding-bottom: 8px; padding-right: 8px; padding-top: 8px; width: 314px; height: 290px;" id="il_fi" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ar/thumb/4/40/The_Mercenaries_3D.jpg/250px-The_Mercenaries_3D.jpg"><br> text/html 2012-04-03T04:45:14+01:00 sajadevil.mihanblog.com sajad sarfaraz فهرست شخصیت‌های مرتبط با شرکت آمبرلا http://sajadevil.mihanblog.com/post/75 <font size="5"><span id=".D9.BE.DA.98.D9.88.D9.87.D8.B4.DA.AF.D8.B1.D8.A7.D9.86_.D8.B3.D8.B1.D8.B4.D9.86.D8.A7.D8.B3" class="mw-headline">پژوهشگران سرشناس.</span><span style="color: rgb(255, 0, 0);" id=".D8.A2.D9.84.DA.A9.D8.B3.DB.8C.D8.A7_.D8.A2.D8.B4.D9.81.D9.88.D8.B1.D8.AF" class="mw-headline">آلکسیا آشفورد</span></font><br><br><img style="padding-bottom: 8px; padding-right: 8px; padding-top: 8px; width: 278px; height: 395px;" id="il_fi" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRfCdhbEbp0GildgCqueUmnLY2CUfEBP2oaTN-lmLpuGA0a8Yk2DJi-w5V3Yw"><br> text/html 2012-04-03T04:38:27+01:00 sajadevil.mihanblog.com sajad sarfaraz فهرست شخصیت‌های مرتبط با شرکت آمبرلا http://sajadevil.mihanblog.com/post/74 <font size="5"><span id=".D9.BE.DA.98.D9.88.D9.87.D8.B4.DA.AF.D8.B1.D8.A7.D9.86_.D8.B3.D8.B1.D8.B4.D9.86.D8.A7.D8.B3" class="mw-headline">پژوهشگران سرشناس.</span><span style="color: rgb(255, 0, 0);" id=".D9.88.DB.8C.D9.84.DB.8C.D8.A7.D9.85_.D8.A8.D8.B1.DA.A9.DB.8C.D9.86" class="mw-headline">ویلیام برکین</span></font><br><br><br><img style="padding-bottom: 8px; padding-right: 8px; padding-top: 8px;" id="il_fi" src="http://www.mexat.com/vb/attachment.php?attachmentid=964119&amp;d=1254740756" width="279" height="312"><br><br> text/html 2012-04-03T04:30:31+01:00 sajadevil.mihanblog.com sajad sarfaraz فهرست شخصیت‌های مرتبط با شرکت آمبرلا http://sajadevil.mihanblog.com/post/73 <font size="5"><span id=".D9.BE.DA.98.D9.88.D9.87.D8.B4.DA.AF.D8.B1.D8.A7.D9.86_.D8.B3.D8.B1.D8.B4.D9.86.D8.A7.D8.B3" class="mw-headline">پژوهشگران سرشناس.</span><span style="color: rgb(255, 0, 0);" id=".D8.A7.D9.84.DA.A9.D8.B3.D8.A7.D9.86.D8.AF.D8.B1_.D8.A2.D8.B4.D9.81.D9.88.D8.B1.D8.AF" class="mw-headline">الکساندر آشفورد</span></font><br><br><img style="padding-bottom: 8px; padding-right: 8px; padding-top: 8px; width: 492px; height: 304px;" id="il_fi" src="http://images.wikia.com/residentevil/images/9/99/Alexander_portrait.JPG"><br> text/html 2012-03-31T16:53:41+01:00 sajadevil.mihanblog.com sajad sarfaraz ریذینت اویل 1-5 http://sajadevil.mihanblog.com/post/72 سلام به دوستان وبازدید کننده گان محترم از شما تشکر می کنم که ریذینت اویل را دوست دارید وهنوز ریذینت اویل از پچه کی توی ذهن تون مونده وهنوز یاد از این بازی وشخصتهای می کنید بازم عید جدید را هم به ایرانیان تبریگ عرض می کنم ریذینت اویل همشه زنده است وهنوزه بهتر میشه از دوست همشهگی <font size="3"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">BLAQ+FANS</span></font> متشکرم نظر یاد تون نره ...<br><br><div style="text-align: center;"><img style="padding-bottom: 8px; padding-right: 8px; padding-top: 8px;" id="il_fi" src="http://gigadl.net/uploads/posts/2009-04/1240556043_wii_resident-evil-4.jpg" width="356" height="500"><br></div> text/html 2012-03-31T07:19:32+01:00 sajadevil.mihanblog.com sajad sarfaraz فهرست شخصیت‌های مرتبط با شرکت آمبرلا http://sajadevil.mihanblog.com/post/71 <font size="5"><span id=".DA.98.D9.88.D8.A6.D9.84_.D8.A2.D9.84.D9.85.D9.86" class="mw-headline">ژوئل آلمن.</span><span style="color: rgb(255, 0, 0);" id=".D9.85.D8.A7.D9.85.D9.88.D8.B1.D8.A7.D9.86_.D8.A7.D8.AC.D8.B1.D8.A7.DB.8C.DB.8C_.D8.B4.D8.B1.DA.A9.D8.AA" class="mw-headline">ماموران اجرایی شرکت</span></font> <span style="padding: 3px 0px; margin: 0px; float: none;" class="editsection"></span><br><br><img style="padding-bottom: 8px; padding-right: 8px; padding-top: 8px; width: 426px; height: 407px;" id="il_fi" src="http://blog.neoamusement.com/wp-content/uploads/2011/07/www.consolas.es_.wp-content.uploads.resident-evil1.jpg"><br> text/html 2012-03-31T07:06:36+01:00 sajadevil.mihanblog.com sajad sarfaraz فهرست شخصیت‌های مرتبط با شرکت آمبرلا http://sajadevil.mihanblog.com/post/70 <font size="5"><span id=".DA.A9.D8.B1.DB.8C.D8.B3.D8.AA.DB.8C.D9.86_.D9.87.D8.A7.D9.86.D8.B1.DB.8C" class="mw-headline">کریستین هانری.</span><span style="color: rgb(255, 0, 0);" id=".D9.85.D8.A7.D9.85.D9.88.D8.B1.D8.A7.D9.86_.D8.A7.D8.AC.D8.B1.D8.A7.DB.8C.DB.8C_.D8.B4.D8.B1.DA.A9.D8.AA" class="mw-headline">ماموران اجرایی شرکت</span></font> <span style="padding: 3px 0px; margin: 0px; float: none;" class="editsection"></span><br><br><img style="padding-bottom: 8px; padding-right: 8px; padding-top: 8px; width: 261px; height: 241px;" id="il_fi" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQMn71fqPTgu0cCaaKukRkCNmGqGOzdbszA2yAUeroOCVCPkpC27oWyg_jQvA"><br> text/html 2012-03-31T07:02:30+01:00 sajadevil.mihanblog.com sajad sarfaraz فهرست شخصیت‌های مرتبط با شرکت آمبرلا http://sajadevil.mihanblog.com/post/69 <font size="5"><span id=".D8.AA.D8.A7.D9.85.DB.8C_.D9.86.D9.84.D8.B3.D9.88.D9.86" class="mw-headline">تامی نلسون.</span><span style="color: rgb(255, 0, 0);" id=".D9.85.D8.A7.D9.85.D9.88.D8.B1.D8.A7.D9.86_.D8.A7.D8.AC.D8.B1.D8.A7.DB.8C.DB.8C_.D8.B4.D8.B1.DA.A9.D8.AA" class="mw-headline">ماموران اجرایی شرکت</span></font> <span style="padding: 3px 0px; margin: 0px; float: none;" class="editsection"></span><br><br><img style="padding-bottom: 8px; padding-right: 8px; padding-top: 8px;" id="il_fi" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQMn71fqPTgu0cCaaKukRkCNmGqGOzdbszA2yAUeroOCVCPkpC27oWyg_jQvA" width="225" height="225"><br><br><br> text/html 2012-03-31T06:59:34+01:00 sajadevil.mihanblog.com sajad sarfaraz فهرست شخصیت‌های مرتبط با شرکت آمبرلا http://sajadevil.mihanblog.com/post/68 <font size="5"><span dir="auto">مأمور آمبرلا.</span><span style="color: rgb(255, 0, 0);" id=".D9.85.D8.A7.D9.85.D9.88.D8.B1.D8.A7.D9.86_.D8.A7.D8.AC.D8.B1.D8.A7.DB.8C.DB.8C_.D8.B4.D8.B1.DA.A9.D8.AA" class="mw-headline">ماموران اجرایی شرکت</span></font><br><br><img style="padding-bottom: 8px; padding-right: 8px; padding-top: 8px; width: 254px; height: 192px;" id="il_fi" src="http://up.residentevil.ir/images/k4d56nxw13qh4h90cal1.jpg"><br> text/html 2012-03-31T06:55:10+01:00 sajadevil.mihanblog.com sajad sarfaraz فهرست شخصیت‌های مرتبط با شرکت آمبرلا http://sajadevil.mihanblog.com/post/67 <font size="5"><span id=".D9.88.DB.8C.D9.86.D8.B3.D9.86.D8.AA_.DA.AF.D9.84.D8.AF.D9.85.D9.86" class="mw-headline">وینسنت گلدمن.</span><span style="color: rgb(255, 0, 0);" id=".D9.85.D8.A7.D9.85.D9.88.D8.B1.D8.A7.D9.86_.D8.A7.D8.AC.D8.B1.D8.A7.DB.8C.DB.8C_.D8.B4.D8.B1.DA.A9.D8.AA" class="mw-headline">ماموران اجرایی شرکت</span></font> <span style="padding: 3px 0px; margin: 0px; float: none;" class="editsection"></span><br><br><a href="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Umbrella_Corporation_logo.svg"><img alt="پرونده:Umbrella Corporation logo.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0e/Umbrella_Corporation_logo.svg/300px-Umbrella_Corporation_logo.svg.png" width="300" height="300"></a><br>